Hoeveel het kost

Een expertise hoeft niet veel te kosten.
De kostprijs van de expertise hangt vooral af van de tijd die de expert er moet in steken. Gouden tip: schets in zo weinig mogelijk woorden de kern van het probleem. Hoe minder tijd de expert moet steken in het bestuderen van het probleem, des te kleiner zal het ereloon zijn voor expertise.


Case Study

Het pas vernieuwde dak van de heer en mevrouw Janssens-Devos dreigt te bezwijken

Bij een plaatsbezoek door een van onze experten blijkt dat enkele dragende ondersteuningsbalken door de aannemer dakwerken werden weggenomen (om meer plaats te hebben op zolder). De bestaande dakstructuur met traditionele opbouw (gordingen en kepers) werd door de aannemer vervangen door een modern dakspantensysteem.

Meer info
Het gekozen syteem hield echter geen rekening met spatkrachten waardoor zowel het volledige nieuwe dak als de buitengevevels dreigen te bezwijken.

Door een snelle interventie van de expert werden onmiddellijk tijdelijke maatregelen getroffen en werd in een latere fase een remediëringsplan opgesteld. Het plan werd volledige gevolgd door betrokken aannemer. De kosten voor remediëring werden volledig gedragen door de aannemer.

Meer info

Tarieven


Duidelijke tarieven. Duidelijke afspraken.

€ 75* voor telefonisch adviesbestel
€ 150* voor advies ter plaatsebestel
€ 350* voor verzoeningsprocedurebestel
€ 100* voor schriftelijk rapportbestel

Praktisch

Stuur een e-mail naar deBouwExpert

Wees kort en bondig in uw verhaal.

Vermeld steeds of het om een dringende of niet-dringende interventie gaat.

Wacht het antwoord af van de expert vooraleer u een aanvulling of herinnering stuurt.
(*) Prijs exclusief BTW en verplaatsing € 0.40 per afgelegde kilometer
Ontwerp & Lay-out ® Van Welden & Partners ™ - ® Inner-Space ™ - ® Casa Caritas ™ - ® de Persdienst ™ - © 1985 - 2018 - Alle rechten voorbehouden