Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Technische bijstand bij aankoop of verkoop (expertise)

Wat wij controleren Vocht
Condensatie
Geurhinder
Moeilijk bereikbare plaatsen
Schimmel
Thermische lekken
Thermische isolatie
Technische installaties
Houtworm en/of houtschimmel (zwam)
Energieprestatie
Barsten of scheuren
Geluidshinder
Bevloeringen
Dakranden
Functionaliteit ramen en deuren
Platte daken
Diverse aansluitingen en dichtingen
Schuine daken
Kroonlijsten en dakranden
Stabiliteit (op aanvraag)
Andere bouwdelen (op aanvraag)
Aard van de prestaties
plaatsbezoek en mondeling advies
plaatsbezoek en schriftelijk verslag
 

Wij bieden verschillen mogelijkheden aan in het kader van bijstand bij een aankoop van onroerende goederen:

  1. Plaatsbezoek met schatting van de intrinsieke waarde en te voorziene renovatiekosten voorafgaand aan de aankoop.
  2. Optioneel: schriftelijk verslag
  3. Optioneel: controle van de verkoopsovereenkomst
  4. Optioneel: Controle van de stabiliteit en verificatie van de naleving van de regels van goed vakmanschap (voor zover die nog controleerbaar is, al dan niet destructief).
Als voorbereiding tot de expertise hebben wij het complete bundel nodig (plannen, bestekken, meetstaten, contracten, werfverslagen, foto's). U kan alle stukken brengen naar ons kantoor ter inzage of inscannen en mailen via wetransfer.com of dropbox.com. Indien gewenst openen wij voor u een persoonlijke cloud in ons netwerk waarin u onbeperkt stukken mag droppen. Op deze cloud kunnen gegevens op een gecentraliseerde manier worden opgeslagen zodat uitsluitend belanghebbenden met wachtwoord toegang krijgen.