Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Meting van gronden, woningen, nieuwbouw en verbouwingen

Type van meting
 barsten en scheuren
 meting met warmtebeeldcamera of IR lekdetector
 vocht en condensatie
 geurhinder
 inspectie met camera (leidingen)
 inspectie met camera (onbereikbare plaatsen)
 een of meerdere combinaties
Aard van de prestaties
mondeling advies (zonder plaatsbezoek)
schriftelijk advies (zonder plaatsbezoek)
plaatsbezoek en mondeling advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies + uitvoeringsplan (schets)