Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Stabiliteit bij bestaande woningen, nieuwbouw en verbouwingen

De studie van de stabiliteit behoort niet tot de specifieke taken van de architect. In principe wordt deze studie uitgevoerd door de leverancier van de vloerplaten. Als bijkomende service wordt buiten het noodzakelijke plaatsingsplan eveneens een stabiliteitsstudie gemaakt. Deze service is meestal gratis. Toch is het soms interessant om in bepaalde gevallen - tegen betaling - een onafhankelijk studiebureau aan te stellen voor de stabiliteit van Uw woning. De stabiliteitsstudie van een bouwwerk houdt in dat de ingenieurs wapeningsplannen opmaken. Deze plannen geven de plaatsen aan waar de wapeningen zich moeten bevinden in de betonbalken en/of betonplaten. Uiteraard worden ook het aantal, de diameter en de lengte van deze staven opgegeven. Tevens vindt men op deze plannen de breedte en hoogte van de betonbalken, De kostprijs van de studie is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Met andere woorden het honoraria voor een appartementsgebouw van meerdere verdiepingen verschilt van deze voor een eengezinswoning. Ook is de studie van een woning op palen complexer dan deze van een zelfde woning op sleuffunderingen.

Kostenplaatje stabiliteit (betalend)

Omschrijvingkostprijs
Berekening steunbalken bij verwijderen van plafonds en muren€ 100 tot € 550 (meer weten?)
Berekening alle balken en kolommen - plan stabiliteit (enkel voor eigen projecten)€ 650 tot € 1500
Herschikking en aanpassing bouwplan door de architectgratis

Kostenplaatje stabiliteit (gratis)

Leverancierplaatsingsplanstabiliteitsstudie
Koraton Rectorgratisgratis
Ploegsteert Staltongratisgratis
De Smedt betongratisgratis
Echogratisgratis
Douterloignegratisbetonstudie mogelijk mits betaling
Scheys Betongratisbetonstudie mogelijk mits betaling
Van Thuyne - Idegratisbetonstudie mogelijk mits betaling