Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Schatting van gronden, woningen, nieuwbouw en verbouwingen

Type van schatting  bouwgrond
 bestaande woning + grond
 bestaande woning (zonder grond)
 industrie
 op te richten woning (op plan)
 brandschade
 schade na ongeval
 inboedel
 raming kostprijs van nog uit te voeren nieuwbouw
 raming kostprijs van nog uit te voeren verbouwingswerken
 een of meerdere combinaties
Aard van de prestaties
mondeling advies (zonder plaatsbezoek)
schriftelijk advies (zonder plaatsbezoek)
plaatsbezoek en mondeling advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies + uitvoeringsplan (schets)