Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Apps, services & downloads @ Van Welden & Partners architecten

Download bouwtekeningen voor (ver)nieuwbouw

Sinds 1995 worden al onze bouwplannen digitaal ontworpen. Ook de plannen uit het analoge tijdperk worden (sinds 1975) systematisch ingescand en gedigitaliseerd. West u een bouwplan dat als voorbeeld kan dienen voor een vergunningsaanvraag of voor de uitvoering van bouwwerken? Of wenst u een digitale versie van uw analoog bouwplan? Voor een appel en een ei zijn ze van u.

Berekening kostprijs (ver)nieuwbouw

Online berekeningstool voor de raming van de kostprijs voor een nieuw te bouwen woning. Met deze handige applicatie berekent u in enkele seconden de kostprijs van uw woning. Er wordt rekening gehouden met verschillende opties, gedistileerd uit een gegevensbank met prijzen van 3.000 prijsoffertes.

Planning (ver)nieuwbouw

Online berekeningstool voor het bijhouden van de planning der werken tijdens de uitvoering. De applicatie is opgemaakt in een electronisch werkblad (Excel) en bevat formules zodat bij elke onvoorziene aanpassing in het tijdschema van de werken de volledige planning wordt aangepast.

Budgetverdeling (ver)nieuwbouw

Online berekeningstool voor de verdeling van de kostprijs voor een nieuw te bouwen woning. Met deze handige applicatie berekent u de verdeling van de facetten van uw woning. Er wordt rekening gehouden met een standaard verdeling, gedistileerd uit een gegevensbank met prijzen van 3.000 prijsoffertes.

Berekening stalen steunbalken

Online berekeningstool voor profielstaal (stalen balken, liggers, poutrelles). Met deze handige applicatie berekent u in enkele seconden de stalen steunbalk (poutrelle) dieu nodig hebt om het gewicht boven een gesloopte muur op te vangen. Er wordt rekening gehouden met de lengte van de overspanning, de belasting, de tolerantie op de doorbuiging en het aantal steunpunten. Ook beschikbaar voor smartphone en Android/iPhone.

Volg een werf in 50 afleveringen (VIDEO)

Gedaan met vervelende vragen aan architecten en aannemers. 'Hoe moet dit?', 'Hoe gaat dat?'. Bekijk een modelwerf in 50 afleveringen. Alle vragen worden meteen beantwoord. Bouwen is een feest! Maak kennis met een echte werf, met echte mensen, echte vaklui, echte veiligheids-coördinatoren, echte EPB verslaggevers, echte architecten, echte ingenieurs en echte leveranciers. En laat u niet imponeren door praatjes van mensen die er niet voor naar school geweest zijn. Klik hier om alle filmpjes te bekijken.

Berekening E-peil van de (ver)nieuwbouw (EPB)

Op deze pagina maakt men een EPB simulatie en berekent men zelf het E-peil, K-peil en de geschatte energiekost van een woning. Er wordt met dezelfde formules als in de officiële EPB software gerekend, maar om alles gemakkelijk invulbaar te maken, werden er wat vereenvoudigingen ingevoerd. Hierdoor zit er een afwijking van ongeveer 5% op het berekende E-peil en K-peil. De geschatte energiekost kan meer afwijken omdat deze afhankelijk is van de gewoontes van de bewoners.

Berekening E-peil van een bestaande woning (EPC)

Hier simuleert u zelf de EPC-waarde van een woning of appartement. Als alles juist wordt ingevuld kan de EPC-waarde met een afwijking van ongeveer 5% worden bepaald. Let op: onderstaande module is een simulatie die niet als officiële EPC-berekening geld.

Berekening herniewbare energie (verplicht sinds 2014)

Voor projecten met een bouwvergunningen aangevraagd na 01/01/2014 moet er verplicht een minimum aandeel henrieuwbare energie worden voorzien. In deze rekenmodule kan men een systeem kiezen en kijken waar het aan moet voldoen.

Kadasterplannen (AAPD)

Het Belgisch kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. Waar vroeger het accent lag op hun fiscale taak, namelijk het bepalen van het kadastraal inkomen van onroerend goed, wordt nu ook meer de patrimoniale opdracht benadrukt. Sinds de fusie met de registratie en de domeinen in 1998 tot de AKRED (Administratie van het Kadaster, de registratie en de domeinen) beschikt ze immers over een grote databank van de gebouwde en ongebouwde eigendommen.

Gewestplannen

Een gewestplan is in Vlaanderen een ruimtelijk plan waarin bijna perceelsgewijs de exacte bestemming vastgelegd is. Tevens wordt de visie van de overheid uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. In de gewestplannen kunnen aanvullende stedenbouwkundige voorschriften opgenomen worden. De gewestplannen werden door de Vlaamse overheid gemaakt, maar worden niet meer gewijzigd. De gewestplannen blijven gebruikt worden in gebieden waar nog geen RUP beschikbaar is.

RAL kleuren tabellen

RAL is een coderingssysteem om kleuren van verf en andere coatings te definiëren. Het systeem is in 1927 in Duitsland ontwikkeld; RAL staat voor ReichsAusschuss für Lieferbedingungen. De standaard wordt beheerd door het Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung. Er zijn op dit moment drie RAL-coderingssystemen. Wij gebruiken meestal de RAL Classic - 4 cijfers met unieke kleurnaam.

Onderhoud gebouwen

Online tool voor een onderhoudschema voor gebouwen. Praktische leidraad als bijlage bij het postinterventiedossier. Interactieve databank gebaseerd op de praktische gids voor het onderhoud van gebouwen (Wagneur M.) - ontstaan uit een samenwerking van de Nationale Raad van de Orde van Architecten, het nationaal College van Deskundigen Architecten van België, de N.C.B., de F.A.B., het SECO en het W.T.C.B.

Adreslijsten klanten, leveranciers en aannemers  

Architectenzone voor (ver)nieuwbouw, calculaties en expertises. Enkel de medewerkers van Van Welden & Partners architecten hebben toegang tot adreslijsten van projecten, aannemers en leveranciers.

Modelcontracten, technische fiches, docs  

Voor klanten, ambtenaren, aannemers, ingenieurs, energieverslaggevers, veiligheidscoördinatoren, landmeters, leveranciers en aanbestedingen. Bent U betrokken in een van onze projecten als aannemer, ingenieur, landmeter, studiebureau, stedenbouwkundig ambtenaar, of bent U een ambtenaar van de administratie van de patrimoniumdocumentatie? Vraag dan hier uw uitgebreide toegangscode aan.

Folder / brochure / flyer

Download de folder over Van Welden & Partners of blader online. Onze klanten snel en doeltreffend informeren: dat is een van de doelstellingen van ons ontwerpteam. Want uw vragen over bouwen, wonen, stabiliteit, vochtwering of binnenklimaat verdienen een persoonlijk, accuraat antwoord. Daarom staan onze bouwspecialisten dagelijks voor U paraat. Want hoe beter geïnformeerd, des te beter bent U beschermd.

Lees dit als je een mooi huis wilt bouwen (eigen naslagwerk)

Deze uitgave is een must voor elke kandidaat bouwer, verbouwer of zelfbouwer. Ervaren televisiearchitect Paul begeleidt je op een eenvoudige en overzichtelijke manier bij het ontwerpen van je eigen woning. Het boek zit boordevol praktische tips getoetst aan de huidige wetgeving, trends en actualiteit. - Titel: van schets tot bouwaanvraag - Ondertitel: Ontwerp je eigen huis - De complete gids voor de kandidaat bouwer - Aanvullende ondertitel: Meer dan 100 pagina's constructie, isolatie, ventilatie en professioneel advies. Bestel of reserveer dit boek.


Ontwerp je eigen huis voor DUMMIES (eigen naslagwerk)

Deze uitgave is een must voor elke kandidaat bouwer, verbouwer of zelfbouwer. Ervaren televisiearchitect Paul begeleidt je op een eenvoudige en overzichtelijke manier bij het ontwerpen van je eigen woning. Het boek zit boordevol praktische tips getoetst aan de huidige wetgeving, trends en actualiteit. - Titel: van schets tot bouwaanvraag - Ondertitel: Ontwerp je eigen huis - De complete gids voor de kandidaat bouwer - Aanvullende ondertitel: Meer dan 100 pagina's constructie, isolatie, ventilatie en professioneel advies. Bestel of reserveer dit boek.