Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Expertise op bestaande gebouwen en (ver)nieuwbouw (deskundig advies)

 Advies bij aankoop woning
 Advies bij materiaalgebruik
 Advies bij plaatsen steunbalken
 Advies bij plaatsen steunkolommen
 Advies bij slopen muur
 Advies isolatie (inclusief lekdetectie)
 Barsten of scheuren
 Betonrot / metaalmoeheid
 Bouwbegeleiding
 Bouwgebreken onderzoek woning
 Bouwkundig rapportage geschillen
 Brandschade
 Condensatie
 Constructieberekeningen
 Constructiekeuring
 Contra expertise
 Controle aannemer / diensten architect
 Controle thermische lekken (meting)
 Controle tijdens bouw / verbouwing
 Endoscoop inspectie
 Energieprestatie
 Expertise verzekeringsschade
 Funderingsadvies
 Gebouwschade
 Geluidshinder
 Gerechtelijk bouwkundig onderzoek
 Gevelspouw inspectie
 Houtworm en/of houtschimmel (zwam)
 Houtworm / boktor onderzoek
 Onderhoudsrapportage woningen
 Opleveringskeuring Gemeenschap
 Opleveringskeuring na verbouwing
 Opleveringskeuring Nieuwbouw
 Opleveringskeuringen
 Problemen met aanpalenden
 Schade expertise
 Specialistisch onderzoek
 Stabiliteit (draagvermogen)
 Stabiliteit (steunbalken)
 Stormschade
 Thermografie inspectie
 Verkoopkeuring
 Videoscoop inspectie
 Vocht/schimmel/geurhinder
 Vocht in ondergrondse ruimten
 Vochtprobleem inspectie
 Voorlopige of definitieve oplevering
 Voorschouw opleveringskeuring
Aard van de prestaties
mondeling advies (zonder plaatsbezoek)
schriftelijk advies (zonder plaatsbezoek)
plaatsbezoek en mondeling advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies + uitvoeringsplan (schets)
plaatsbezoek en verzoening betrokken partijen