Architectuur

Expertises

Stabiliteit

Zoek op deze site

Controle bij bestaande woningen, nieuwbouw en verbouwingen

CONTROLE
 barsten en scheuren (meting, diagnose en advies)
 stabiliteit (controle balken en kolommen of draagkracht en/of metaalmoeheid)
 dakstructuur (diagnose en advies op draagkracht)
 isolatie (diagnose en advies conform EPB richtlijn)
 ventilatie (diagnose en advies conform EPB richtlijn)
 vocht en condensatie (diagnose en advies)
 vloerplaten (meting op sterkte en draagvermogen en advies)
 een of meerdere combinaties
Aard van de prestaties:
mondeling advies (zonder plaatsbezoek)
schriftelijk advies (zonder plaatsbezoek)
plaatsbezoek en mondeling advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies
plaatsbezoek en schriftelijk advies + uitvoeringsplan (schets)